Članek
Analogna oblast (zaostali Janković) je zagotovilo za analogni promet in zastoje

Pametno mesto, pametna ureditev prometa

Objavljeno Jun 05, 2023

Na semaforju v Ljubljani je prižgana rdeča luč. Čakam in gledam proti naslednjemu križišču kjer sveti zelena. Med mojim križiščem in naslednjim ni prometa. Ko se mi bo na semaforju prižgala zelena luč bom speljal in ob upoštevanju omejitev hitrosti zagotovo vem, da bom spet nabasal na rdečo. V mestu, kjer je župan človek, ki ne zna prižgati računalnika, je to povsem normalno, saj se je dokazano zataknil v prejšnjem stoletju. Zakaj mu volivci z vsako vnovično izvolitvijo dovolijo, da smo z njim zataknjeni v preteklosti, še ni povsem raziskano, zagotovo pa nas problemi v mestu vedno znova spomnijo na Jankovića, saj bi jih imeli brez njega veliko manj.


Digitalni nadzor in urejanje prometa
Senzorji, digitalizacija in avtomatizacija igrajo pomembno vlogo pri urejanju prometa v mestih. Te tehnologije omogočajo boljšo učinkovitost in varnost v prometnem sistemu.


Uporaba tehnologije za urejanje prometa:


Sistem pametnih semaforjev: Pametni semaforji uporabljajo senzorje, kot so kamere, magnetni detektorji ali laserski senzorji, da zaznajo prometno situacijo na križiščih. S temi informacijami se semaforji prilagajajo glede na dejanski prometni tok, kar izboljšuje prometno učinkovitost in zmanjšuje zastoje.


Detekcija prometa in nadzor: Senzorji se uporabljajo za zaznavanje prometnih vozil na cestah. To omogoča spremljanje prometnih tokov, prepoznavanje zastojev ali nesreč ter prilagajanje prometnih signalov v realnem času.


Parkirni senzorji: Parkirni senzorji se uporabljajo za zaznavanje prostih parkirnih mest v mestih. To pomaga voznikom najti prosta parkirna mesta hitreje in zmanjšuje kroženje vozil v iskanju parkirnega prostora, kar zmanjšuje zastoje in onesnaženje.


Inteligentni sistemi za upravljanje prometa: Digitalizacija omogoča povezovanje različnih prometnih sistemov, kot so semaforji, kamere, senzorji in informacijski sistemi za upravljanje prometa. To omogoča centralizirano spremljanje in upravljanje prometa v realnem času ter prilagajanje prometnih signalov in prometnih tokov za optimizacijo prometne učinkovitosti.


Avtomatizacija javnega prevoza: Avtomatizacija je vse bolj prisotna v javnem prevozu, s samovozečimi avtobusi ali vlaki. Senzorji in digitalni sistemi omogočajo avtomatizirano vožnjo in spremljanje prometnih pogojev, kar izboljšuje učinkovitost in varnost javnega prevoza.


Pametne mobilne aplikacije: Digitalizacija prometa omogoča razvoj pametnih mobilnih aplikacij, ki voznikom in potnikom omogočajo dostop do informacij o prometnih pogojih v realnem času, najboljših poteh, parkiriščih in javnem prevozu. To pomaga optimizirati potovanja in zmanjšati zastoje.


Z uporabo senzorjev, digitalizacije in avtomatizacije se lahko dosežejo številne prednosti urejanja prometa v mestih:


Izboljšana prometna učinkovitost: S pametnimi semaforji, ki se prilagajajo prometnemu toku, se zmanjšujejo zastoji in izboljšuje pretočnost prometa na križiščih.


Večja varnost: Senzorji za zaznavanje prometnih vozil, pešcev in kolesarjev omogočajo boljše spremljanje prometnih razmer.


Zmanjšanje emisij in onesnaženja: S pametnim upravljanjem prometa se zmanjšujejo zastoji in nepotrebno kroženje vozil, kar vodi do manjših izpustov toplogrednih plinov vozil, ki so škodljivi za zdravje ljudi.


Boljša uporabniška izkušnja: Pametne mobilne aplikacije omogočajo voznikom in potnikom, da dostopajo do informacij o prometnih pogojih, najboljših poteh, urnikih javnega prevoza in parkiriščih. To omogoča boljše načrtovanje poti, hitrejše premikanje in manj stresa med potovanjem.


Optimizacija javnega prevoza: Avtomatizacija v javnem prevozu omogoča bolj natančno načrtovanje in usklajevanje vozil ter optimizacijo poti glede na dejanske potrebe potnikov. To vodi do večje učinkovitosti javnega prevoza, zmanjšanja čakalnih časov in boljše povezljivosti med različnimi načini prevoza.


Zbiranje podatkov in analitika: Digitalizacija prometnega sistema omogoča zbiranje obsežnih podatkov o prometu, ki se lahko uporabljajo za analizo prometnih tokov, načrtovanje infrastrukture in izboljšanje prometnih politik. To omogoča boljše razumevanje prometnih vzorcev in bolj ciljno usmerjene ukrepe za izboljšanje prometnega sistema v mestu.


Senzorji, digitalizacija in avtomatizacija so ključni dejavniki pri uresničevanju koncepta pametnih mest in urejanju prometa v njih.

Nekatere dodatne možnosti in aplikacije teh tehnologij vključujejo:


Dinamično usmerjanje prometa: S pomočjo senzorjev in pametnih algoritmov se lahko promet usmerja v realnem času glede na trenutne prometne razmere. To omogoča preusmerjanje prometa na manj obremenjene ceste, zmanjšuje zastoje in izboljšuje pretok vozil.


Uporaba podatkov o prometu za boljše načrtovanje: Zbiranje podatkov o prometnih tokovih in vzorcih omogoča oblikovalcem politik in načrtovalcem prometa, da bolje razumejo izzive prometa v mestu. Ti podatki se lahko uporabijo za boljše načrtovanje infrastrukture, optimizacijo cestnih omrežij in razvoj prometnih politik, ki temeljijo na dejanskih potrebah in podatkih.


Pametna parkirišča: Pametni senzorji za parkiranje omogočajo sledenje in upravljanje parkirnih mest v realnem času. Vozniki lahko preko aplikacij dostopajo do informacij o prostih parkirnih mestih, rezervirajo parkirna mesta in plačujejo parkirnino, kar zmanjšuje iskanje parkirnih mest in izboljšuje izkušnjo voznikov.


Napredna analitika in napovedi: Z uporabo naprednih analitičnih orodij in napovednih modelov je mogoče obdelati velike količine podatkov o prometu in ustvariti napovedi o prometnih tokovih, trendih in obremenitvah cest. To omogoča načrtovalcem prometa, da sprejmejo proaktivne ukrepe za izboljšanje prometnega sistema vnaprej.


V skupnem smislu senzorji, digitalizacija in avtomatizacija prispevajo k bolj učinkovitemu, varnemu in trajnostnemu urejanju prometa v mestih. Te tehnologije omogočajo boljšo prilagodljivost, optimizacijo prometnih tokov in izboljšanje celotne prometne izkušnje za prebivalce.

Davorin Kopše

#Članek #Ljubljana #PametnaMesta #Promet #UmetnaInteligenca