Članek
Jankovića mirni protesti ne bodo ustavili

Komu še kaj ni jasno? Pitno vodo imamo pravico braniti tudi s silo, če ne gre drugače.

Objavljeno Jun 02, 2023

Janković je že večkrat vehementno zatrdil, da bo fekalni kanal C0 zgrajen do konca leta pa če se vsi na glavo postavimo. Pri tem zagotavlja, da ga v zvezi s tem mirni protesti ne motijo in da jih lahko Ljubljančani nadaljujejo v kakršnem obsegu želijo. MOL z Jankovićem na čelu bo torej kanal zgradil in dal v uporabo tudi, če bo vsa Ljubljana mirno protestirala. Poudarek je seveda na mirno. To si lahko privošči zaradi pakta z Golobovo vlado. Obema skupaj ne zmorejo nasprotovati niti pristojne službe na ministrstvih. Zdaj se že vsi okrog famoznega samodržca Jankovića izgovarjajo na pravnomočna gradbena dovoljenja, ki pa so glede na nekatera že izražena dejstva izdana protizakonito.

Janković in podrejena Golobova vlada

Gradbeno dovoljenje je upravna odločba, ki jo je mogoče izpodbijati
Na to je že opozoril ugledni ustavni pravnik, profesor doktor Tone Jerovšek, ki je tudi bivši ustavni sodnik in predsednik Ustavnega sodišča. Zoper gradbeno dovoljenje, ki je po svoji naravi upravna odločba, je mogoče uporabiti izredna pravna sredstva. Z njimi se lahko zahteva v celoti ali delno odpravo odločbe.
Vsak bralec naj sam primerja znane pomisleke z navedenimi razlogi za obnovo postopka, ki jih navajam spodaj. Jankovićev aparat naj bi v Bruselj poslal pomanjkljivo in ponarejeno dokumentacijo, za gradnjo ni pridobil obvezne ocene presoje vpliva na okolje, ima vpliv na upravne organe, upravičenci niso imeli možnosti sodelovanja kot stranke v postopku, gradnja izven meja gradbišč in izsiljevanja so po svoji značilnosti kazniva dejanja …

Prof. dr. Tone Jerovšek

Navajam vse določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Za ta prispevek brez širših obrazložitev:

Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da lahko:
stranka, ki mora obstoj okoliščine verjetno izkazati in da predlaga obnovo v zakonskem roku;
državni tožilec – če odločba posega v javno korist
državni pravobranilec – če odločba posega v javno korist ali
organ, ki je o zadevi odločal
predlaga (zahteva) obnovo postopka, če je podan kateri od razlogov, zaradi katerih je mogoče uvesti obnovo postopka.


To lahko stori če:
• se zve za nova dejstva.
• se najde ali pridobi možnost uporabiti nov dokaz,
• je bila odločba izdana:
o na podlagi ponarejene listine
o ali krive izpovedbe priče ali izvedenca
o ali kot posledica kakšnega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu
• temelji odločba na sodbi, pa je sodba pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali odpravljena
• se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil
• je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb
• je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti po zakonu izločena
• je izdala odločbo uradna oseba pristojnega organa, ki je ni imela pravice izdati
• kolegijski organ, ki je izdal odločbo, ni odločal v sestavi kot je predpisana z veljavnimi predpisi, ali če za odločbo ni glasovala predpisana večina
• osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka ali stranski udeleženec, pa ne gre za primer iz drugega odstavka 229. člena, ni bila dana možnost udeležbe v postopku
• stranke ni zastopal tisti, ki jo po zakonu lahko zastopa119 ,če stranke ni zastopal zakoniti zastopnik, po zakonu pa bi jo bil moral zastopati ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je stranka kasneje odobrila procesna dejanja
• je bila odločba izdana
o na podlagi ponarejene listine
o ali krive izpovedbe priče ali izvedenca
o ali kot posledica kakšnega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu

• temelji odločba na sodbi, pa je sodba pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali odpravljena
• se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil
Sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom


Če organ, zoper katerega odločbo je pravočasno sprožen upravni spor:

  • ugodi vsem tožbenim zahtevkom, ne da bi s tem kršil pravice koga drugega,

  • lahko dotlej, dokler ni končan spor,

  • odpravi ali

  • spremeni svojo odločbo iz razlogov zaradi katerih bi jo lahko odpravilo sodišče.


Zakon in postopki so torej jasni, čudi pa dejstvo, da tega noben od upravičencev ne sproži. Ob tem dajem možnost, da je ta postopek v teku pa sam zanj ne vem ali pa je bil že neuspešno izvede, za kar prav tako nisem slišal.


Janković: Kanal C0 bo v vsakem primeru zgrajen
Janković se v tej državi že desetletja požvižga na pravna določila in moralna načela in je s tem država v državi. Sklicuje se na politično podporo, ki jo glede na volilne rezultate res ima, a volivci so pomanjkljivo obveščeni. Žal nekateri celo ne živijo v Ljubljani ali so tukaj le začasno in jim je zato vseeno. Pomembno jim je le, da je »gazda« na prestolu. Pravijo, da je Janković v Ljubljani veliko naredil. Iz zadnjega primera vidimo, da je zgradil (naredil) skoraj cel sporni kanal čez vodovarstveno okolje, s čimer ogroža pitno vodo za 90 odstotkov Ljubljane.

Janković z načrti brez pravne podlage

Janković pri svojem delu ne dopušča mnenj drugih. Razen, če so enaka njegovim. Svojo diktatorsko držo kaže tudi, če stopi med ali pred ljudi. Indikator tega njegovega značaja je njegov značilni nasmeh, ki zamre takoj, ko mu kdo nasprotuje. Takrat postane odrezav in pogosto nesramen, s čimer poskuša diskriminirati sogovornika in njega prikazati kot problem. To mu je neverjetno uspevalo v Mercatorju in mu uspeva tudi kot županu mesta Ljubljane. Pojav pojasni spoznanje, da je na MOL pripeljal svoje celotno »sanjsko moštvo« iz Mercatorja, ki mu je podložno in je zato zanj sanjsko, za Ljubljančane pa nočna mora preteklosti, sedanjosti ali/in prihodnosti. Kadrovanje na pomembne položaje v MOL in mestne gospodarske družbe pa se dogajajo po ključu zveste lojalnosti eni sami struji, ki se posveča sledenju denarju.


Naj povem, da so v nekem španskem mestu podobno samovoljnega in arogantnega župana meščani odnesli iz njegove pisarne. Nedolgo tega. S stolom vred!


Davorin Kopše


#Kolumna #Ljubljana #Naslovnica