Članek

Vir: www.SDS.si

(Video) Zakon o dolgotrajni oskrbi je velik doprinos tudi za invalide
Objavljeno Apr 12, 2022

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je danes v ljubljanskem Koloseju organiziral soočenje političnih strank. S strani Slovenske demokratske stranke se je soočenja udeležil Davorin Kopše, kandidat za poslanca za volitve v državni zbor.
Sprva so vsem kandidatom političnih strank zastavili vprašanje, s kakšnimi težavami se po njihovem mnenju srečujejo invalidi v Sloveniji. Kopše je v svojem odgovoru dejal: “V SDS smo zelo občutljivi na vprašanja posameznih marginalnih skupin. Zanje znamo poskrbeti, ker smo skupaj z ostalimi koalicijskimi partnerji v vladi Janeza Janše v zadnjih dveh letih zanje tudi konkretno ukrepali.” Mislim, da je že bila tudi danes tukaj izpostavljena odločitev najnižjih invalidskih pokojnin, kar je velik dosežek za marsikoga. Dodal je, da se »invalidi že tako ali tako težje vključujemo v družbo, kar lahko povem iz lastnega primera. Po poškodbi sem potreboval nekaj let, ko sem se ponovno začel vključevati v družbene aktivnosti.» Mnogi invalidi so po mnenju Kopšeta socialno ogroženi, zato je nujno, da po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, posamezne kategorije invalidov dobijo dodatek k pokojnini, kajti invalidnost je namreč povsod po svetu enaka.

V nadaljevanju soočenja so se dotaknili vprašanja dostopnosti grajenega okolja za invalide, dostopnosti oz. mobilnosti javnega transporta. Davorin Kopše je ob tem poudaril, da je javni prevoz pomemben za delovanje družbe kot celote. Vlada Janeza Janše pod vodstvom SDS je v zadnjih dveh letih naredila kar nekaj korakov pri posodobitvi železnic, torej smo se srečali z direktno realizacijo zastavljenih projektov. »Kljub temu bi rad povedal, da vse železniške proge še niso opremljene z ustreznimi peroni, do katerih bi lahko dostopali invalidi. Upam, da se bo tudi to čim prej uredilo.« Dodal je, da je v Ljubljani mogoča uporaba javnega prevoza z avtobusi s predhodno najavo. »Mislim pa, da moramo doseči stanje, da se bomo lahko z javnimi prevozi peljali kadar koli in kamor koli brez predhodne najave, » je povedal za zaključek te teme.

V okviru naslednjega sklopa vprašanj so uvodoma povedali, da so invalidi zelo veliko pridobili s sistemom osebne asistence, težava pa se še vedno pojavlja na področju dolgotrajne oskrbe za različne skupine invalidov. Kopše je poudaril, da prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi pa tudi o osebni asistenci veliko pridobitev, ne samo za invalide, ampak tudi za celotno družbo. »Ta dva zakona pravice nam invalidom, dodajata,« je nadaljeval Kopše. Izpostavil je tudi, da Zakon o dolgotrajni oskrbi pravzaprav prinaša razbremenitev za tistega, ki skrbi za invalida doma, saj se bo lahko sedaj tudi ta oseba vključila v aktivno družbeno življenje.

Zadnjemu delu soočenja so namenili veliko pozornosti zaposlovanju invalidov. Izpostavili so slabše zaposlitvene možnosti, diskriminacijo na trgu dela ipd. Davorin Kopše je dejal, da se morajo ustvariti pogoji, da imajo invalidi dostop do izobrazbe glede na svoje interese in sposobnosti. »Invalidi morajo imeti dostop do zaposlitve na enakopraven način kot vsi ostali člani te družbe; enakopravno morajo konkurirati tudi na trgu dela, torej za vsako delovno mesto, za katerega so usposobljeni.« Ob koncu je še dodal, da se bo s področjem invalidnosti potrebno v prihodnosti še veliko ukvarjati in prispevati k enakopravni obravnavi.